منوی دسته بندی

سمیرِ زمانه (قصه‌‌گوی دوران)

پیرمرد

ابرهای تیره به غرش در آمدند. باران شروع شد. جاده از خاک  و آب گلی شد. عروسکی با موهای شرابی و پیراهنی بنفش در دستان...

مشاهده بیشتر

اهمیت مراد بودن

مراد در آستانه چهل سالگی مراد یک مرد ۳۷ ساله است. او مجرد است. تا ننه‌اش زنده بود مدام به در خانه این همسایه و...

مشاهده بیشتر