منوی دسته بندی

کمی بهتر از دیروز

✔امروز کمی بهتر از دیروز گذشت؛ فقط کمی. اما شکر که مثه دیروز یا بدتر از دیروز نبود. ✔تونستم جلسه اول«قبله اول» رو گوش بدم و همچنین مشق دوره سخنرانی…

بذار زمین اون سنگ بزرگ لعنتی رو!

دلم یه خوراکی دلچسب می‌خواد؛ از همون خوراکی‌های ممنوعه به وقت دلتنگی. خیلی دلم تنگه! عجیب دلم تنگه! خیلی وقت بود، خیلی سال بود که از زور دلتنگی، بغض ننشسته…

جا تره و بچه نیست!

ماهِ رمضونی متفاوتی رو نسبت به ماه رمضونهای دیگه پشت سر گذاشتم؛ از هر لحاظ متفاوت و البته از نوع مثبت. از این بابت، جز شکر چیزی به زبونم جاری…

اعتراف‌نامه

می‌خوام بهتون یه رازی بگم؛ یه راز سر به مُهر. یه رازی که اگه برملا بشه، آبروی هفت جد آینده‌م رو با هفت جد گذشته‌م، یکجا شسته و رُفته می‌شه!…