منوی دسته بندی

صحیفه شیدایی

اونجا که صدات رو شنیدم

برسد به دست خدا- نامه شماره۲ سلام وقتی بهت سلام میگم، یعنی بیشتر از تو ثواب بردم، آره؟ جواب سلام هم که واجبه. خودت گفتی...

مشاهده بیشتر