منوی دسته بندی

سفینه آسمانی (با قرآن)

عهد میبندم که …

تا امروز باید خیلی بیشتر از ۲۰ سوره رو حفظ میکرد، اما روی دهمین سوره قفل شد؛ درست مثه خودم که حفظم قفل شد. منتهی...

مشاهده بیشتر

روز ۲۵ قرآنی

حدودا یک ماه پیش بود که من و او، در شرایط یکسان مادری و سِنی، از دوشهر مختلف، او دختر آتش و آفتاب و ساکن...

مشاهده بیشتر

حافظانه

✨ قبل اینکه حفظ رو شروع کنم، یکی دو دقیقه با معجزه آسمونی، کتاب راهنمای زندگی و حق، با قرآن خلوت می‌کنم. توی دستهام میگیرم...

مشاهده بیشتر

ساعت طلایی

💥اگه یه روز ساعت طلایی حفظمون گذشت و نشد که پای حفظ بشینیم، چه‌کنیم؟ ✍️ یه نفس عمیق می‌کشیم و میگیم:« … دوست دارما خیلی...

مشاهده بیشتر
۱ ۲ ۳ ۵