منوی دسته بندی

فحاشی

کاش فحشهات رو هوایی میزدی…

حرفهای خیلی بدی از دهانش بیرون می‌آمد؛ رفتارش را در شان یک انسان نمی‌دیدم، چه برسد در شأن یک مادر که تربیت دو دختر را برعهده داشت. اوایل برای کلیپ‌ها…