منوی دسته بندی

امام زمان

روزهای بیقراری

روزهای بیقراری ✍دیشب چندین و چندبار با بغض بیدار شدم. بچه‌ها رو تو خوابِ ناز دیدم و گریون شدم.مگه من آرامش بچه‌هامو نمی‌خواستم. چرا خنده و شادی و بازی‌هاشون، چرا…

امامی که جوونمه

✍وقتی ساعت هفت صبح روز دوشنبه درگوشم گفت:«اگه امروز کارم زود تموم شد، ساعت ۱۱بیایم بریم قم؟»خواستم مثه همه وقتهایی که برای جایی رفتن‌های یهویی نازوعشوه و نه‌و‌نو میاوردم بگم:«…

من با کارهای خوبم، دوستِ شما می‌مونم.

📢سوال؟ تا حالا به عزای خودتون نشستید ؟ از ته قلب از پرسش این سوال و شروع مطلب با این پرسش عذرخواهی می‌کنم. 🔔جواب: آره، بارها. آخرین بارهم همین یکی…