منوی دسته بندی

چگونه قرآن حفظ کنم

نگاهدار قرآن باش- من چجوری حفظ میکنم؟

چند تا پست سلسه‌واری قرار هست بگذارم با این عنوان: نگاهدار قرآن باش یعنی چی ؟ یعنی امانت‌دار کامل قرآن باش. چجوری ؟ با حفظش. تو این پستهای پیوسته قرار…