منوی دسته بندی

سپیده

صبحِ تاریک تا سپیده صبح

ساعت حول و حوش دو‌و‌نیم بود که با حسِ سیری شدیدی از خواب، بیدار شدم. با اینکه سه چهار ساعت بیشتر از خوابم نمی‌گذشت، اما حسابی سیرخواب شده بودم. شاید…