منوی دسته بندی

دعای عهد

حیران توام، سرگشته و مجنون توام

«همه هراس‌هایم به من هجوم می‌آورند. به روزگارانی می‌اندیشم که تو را فراموش کرده، انکار کرده و حتی با بداندیشی به تو فکر می‌کردم و در حیرتم چرا هم‌چنان درها…