منوی دسته بندی

سفینه آسمانی (با قرآن)

عهد میبندم که …

تا امروز باید خیلی بیشتر از ۲۰ سوره رو حفظ میکرد، اما روی دهمین سوره قفل شد؛ درست مثه خودم که حفظم قفل شد. منتهی یه فرق بزرگی بین من…

سجده کنان وارد شوید- صفحه۹ قرآن کریم

صفحه ۹ دارای چهار آیه میباشد؛ آیات ۵۸ تا ۶۱سوره بقره. ۳ آیه آن با « و اذ» آغاز میشود و آیه دوم این صفحه با « فبدل». این صفحه…

روز ۲۵ قرآنی

حدودا یک ماه پیش بود که من و او، در شرایط یکسان مادری و سِنی، از دوشهر مختلف، او دختر آتش و آفتاب و ساکن اصفهان و من دختر بادوباران…

حافظانه

✨ قبل اینکه حفظ رو شروع کنم، یکی دو دقیقه با معجزه آسمونی، کتاب راهنمای زندگی و حق، با قرآن خلوت می‌کنم. توی دستهام میگیرم و دور تا دور جلدش…

ساعت طلایی

💥اگه یه روز ساعت طلایی حفظمون گذشت و نشد که پای حفظ بشینیم، چه‌کنیم؟ ✍️ یه نفس عمیق می‌کشیم و میگیم:« … دوست دارما خیلی زیاد»بجای … اسم خودمون رو…

آدرس: سوره بقره، صفحه ۱۰، آیه‌های۶۲تا۶۵

به نام الله که رحمان است و رحیم همانا کسانی که ایمان آوردند، چه یهودی باشند! چه مسیحی! و چه پیروان یحیی! هرکسی که ایمان بیاورد به خدا و روز…

نگاهدار قرآن باش- آخرین قدم برای حفظ

خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت اصل کاریه یعنی حفظ. من برای حفظ چیکار میکنم؟ ۱- وضو میگیرم. ۲- قرآنم رو توی دستم میگیرم و دو دقیقه نگاهش میکنم تا…

نگاهدار قرآن باش- آخرین قدم برای حفظ

خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت اصل کاریه یعنی حفظ. من برای حفظ چیکار میکنم؟ ۱- وضو میگیرم. ۲- قرآنم رو توی دستم میگیرم و دو دقیقه نگاهش میکنم تا…

نگاهدار قرآن باش- دومین قدم چیست؟

تو پست قبلی کامل توضیح دادم که چجوری ذهنم رو در طی ۵ شب برای حفظ صفحه آماده میکنم و تو این پست قرار هست بگم دومین قدمی که برای…