منوی دسته بندی

مرگ

مرگ خوشمزه یا مرگ بدمزه؟ مسئله اینست.

امروز صبح وقتی مشغول گاز زدن به اولین لقمه صبحانه‌ام بودم به این فکر می‌کردم که ده سال پیش، مرگ برام چه معنا و مفهومی داشت. چیزهایی که در ذهنم…

من با کارهای خوبم، دوستِ شما می‌مونم.

📢سوال؟ تا حالا به عزای خودتون نشستید ؟ از ته قلب از پرسش این سوال و شروع مطلب با این پرسش عذرخواهی می‌کنم. 🔔جواب: آره، بارها. آخرین بارهم همین یکی…

دنیای شاهانه پشت درهای فقیرانه

و چون به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید. گویند: جز این نیست که ما اصلاح‌گریم -بقره 11 بدانید که آنان فسادگرند ولی خود در نمی‌یابید. بقره12و چون به…