منوی دسته بندی

دنیا

من با کارهای خوبم، دوستِ شما می‌مونم.

📢سوال؟ تا حالا به عزای خودتون نشستید ؟ از ته قلب از پرسش این سوال و شروع مطلب با این پرسش عذرخواهی می‌کنم. 🔔جواب: آره، بارها. آخرین بارهم همین یکی…