منوی دسته بندی

حقیقت

یک حقیقتِ دروغ یا یک غیبت خرانه؟ مسئله اینست.

راستش یه جورایی خوشحال هم بودم که دمت گرم سپیده، انگاری کار درستی کردی. این آدم باید دستش رو میشد. چقدر خوب کردی که این حرکت رو انجام دادی حتی به قیمت افتادن تو دام بحث با چنین آدمی…