منوی دسته بندی

حدیث در زندگی

هرکی دیرتر تموم کنه، برنده‌اس

حدیث‌ها برای زندگی‌اند؛ اونها رو بشنویم با اینکه اهل بستنی نبودم، اما این چند وقته عجیب بهم می‌چسبه. خیلی سریع‌تر از همه تا تهش رو می‌خورم. این اتفاق بسیار برام…