منوی دسته بندی

برای زندگی

من با یه قلبِ اشکی

برسد به دست خدا- نامه شماره 3 سلام خدای مهربونم امروز چندبار قلبم لرزید؛ فقط دو روز مونده که ماه رمضون تموم بشه و هروقت این گذر یادم میفته، قلبم…