منوی دسته بندی

شعر

برای او که می‌آید

منتظرم، منتظر روی تو این منم، آن شیعه مجنون تو تا به کجا عطر تو و روی تو محسور شود در حرمِ امنِ تو دست به دعا با دل تنگ…