منوی دسته بندی

حضرت محمد

چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند…

پیامبراکرم (ص): اَلَلَّهُمَّ اَرِنِی الْاَشْیَاءَ کَمَا هِیَ.خداوندا! امور را آن گونه که هست، به من نشان بده. چشم برزخی یه کم حرف زدن راجع به این موضوع سخته. چرا میگم…