منوی دسته بندی

تسبیح

اولین الله اکبر تسبیحات حضرت زهرا

نخِ تسبیحم پاره شد و دونه‌هاش  تو تاریکی خونه پخش شد اونم درست وقتی که  داشتم اولین «الله اکبر» رو می‌گفتم طبق معمول باید ربطش می‌دادم به یه نشونه گناه😓…