باران برای عشق می بارد

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

خوابش را دیدم

  • ۴۳
خوابش را دیدم
آنقدر آشفته و سرمست بودم که می خواستم در خوابی که میدانستم خواب است ،فریاد بزنم تا جهان بشنود که من خوابش را دیده ام.
او قبول زحمت کرده بود و به خوابم آمده بود.
اولین مرده ای بود که در خواب می دیدمش.
من از اون سپاسگزارم که مرا لایق دوباره دیدنش و در آغوش کشیدنش و بوسیدنش دانست.
من دیشب در آغوش او بودم.
در آغوش پیرمردی که قصد سفر داشت.
قطره اشکی از چشمانم بر روی گونه ام می نشیند و من عهدم را با خود تکرار میکنم:پدربزرگ هرگز فراموشت نخواهم کرد و تو را به دنیا نشان خواهم داد...
دلتنگت هستم ...
و به یادت ...

خطبه 63

  • ۳۴

معمولا خلاصه یا چند خطی که خیلی برام دلنشین میشه رو مینویسه اما این یکی خیلی خوبه باید از صفر تا صدش نوشته بشه :

 

در ترغیب مردم به کارهای پسندیده عنوان شده

 

ای بندگان خدا از خدا بترسید و قبل از پایان زندگی به کارهای پسندیده بپردازید .

با چیزی که  در اختیارتان نمی ماند و از دست می رود چیزی را خریداری کنید که جاودانه برایتان می ماند.

آماده سفر آخرت باشید زیرا که پی در پی در بردن شما تلاش می کنند و آماده مرگ باشید که سایه خود را بر سر شما افکنده است.

همانند آنهایی باشید که وقتی بانگی برایشان زدند بیدار شدند ، دنیا را سست دیدند و دل از آن کندند.

خداوند تبارک و تعالی شما را عبث و بیهوده نیافریده( کاش میفهمیدم این جمله رو فقط همین جمله رو همین یکی رو فقط )

و شما را یله و رها نکرده که هرکاری دلتان خواست انجام دهید.بین شما و بهشت و یا جهنم فقط یک مرگ فاصله است.

براستی عمری که هر لحظه از آن کم می شود و مرگ آن را از بیخ و بن براندازد چقدر کوتاه و اندک است . مرگی هم که اینک غایب است و گذشت شب و روز آن را میخواند ، سزاوار است با عجله به سراغ ما آید و مسافری که نتیجه کارش سعادت و یا شقاوت است مستحق بهترین آمادگی است.

بنابراین در دنیا از دنیا آنچنان توشه بردارید که فردا از شما دستگیری کند.

پس بنده باید از خدای خویش پروا داشته باشد ، خیرخواه خود بوده و قبل از رسیدن مرگ توبه کند.

بر شهوت خود چیره شود و آن را به حال خود نگذارد زیرا که مرگ پنهان است و آرزوهایش او را فریب می دهند.

و شیطان با او همراه بوده ، معصیت را برای او آرایش می دهد تا بر او سوار شود تا آنجا که وی را وادار می کند توبه اش را به عقب اندازد و در حالی که در خواب سنگین غفلت به سر می برد ناگهان گرفتار چنگال مرگ می گردد.

ای وای و حسرت بر آن انسان غفلت زده ای که عمرش برای او دلیل و حجت است و روزهای زندگی اش او را به تباهی و بدبختی کشاند.

از خداوند سبحان می خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمتهای الهی باعث طغیانشان نگردد و هیچ چیز آنها را از اطاعت پروردگار غافل نکند و بعد از مرگ ندامت و پشیمانی حاصل کارشان نباشد.

 

پایان/

 

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم