منوی دسته بندی

انتظار

دل منو از دنیا بِکَن خدایا.

برسد به دست خدا- 9 سلام خدای مهربونم نمیدونم حالت چجوریه؟ اما حال من خوب نیست. از دیروز خلق و خوی عصبانی دارم؛ قاعدتن نباید اینجوری باشه. باید حالم خوب…