منوی دسته بندی

آغوش

اونجا که صدات رو شنیدم

برسد به دست خدا- نامه شماره2 سلام وقتی بهت سلام میگم، یعنی بیشتر از تو ثواب بردم، آره؟ جواب سلام هم که واجبه. خودت گفتی دیگه. پس جوابم رو بده.بلند…