منوی دسته بندی

آخرت

قرار ۲۰ آذر سال ۹۵

دفتر قرآنی‌ام رو باز میکنم تا ایده‌ای برای نوشتن پیدا کنم. صفحه به صفحه اش رو ورق میزنم و از نظر می‌گذرونم. بین خطوط آبی، چند جمله با رنگ صورتی…