منوی دسته بندی

منجیان زمین

بزن به حسابِ حکمت

انتظار برای دندانپزشکی چند روزی میشد که یکی از دندونهام تیر میکشید. برای هزینه‌های زیادی که هر دندون برای آدم میتراشه تصمیم گرفتم که کارِ...

مشاهده بیشتر

کامران یا سید مرتضی ؟

فساد در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند آشکار شده است؛ خدا می‌خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید...

مشاهده بیشتر

وقت تمام، برگه‌ها بالا

برسد به دست خدا- نامه شماره10 سلام خدای مهربونم چه خبرا؟ چه می‌کنی؟ اگر از حالِ من می‌پرسی باید بگم خوبم؛ گاهی ناراحت، گاهی خوشحال،...

مشاهده بیشتر

من یک فرشته نیستم.

همونجور که نخود و لوبیاهای پخته شده رو تو آبکش میریختم و در حال آماده کردن سفارشِ افطاری بابا، آش رشته فردِ اعلی، بودم به...

مشاهده بیشتر