روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

ریشه های شر

  • ۱۱۰
 
تایمر موبایل روی 25 دقیقه تنظیم شد.
دفتر و خودکار و کتاب آماده بود،تا من تمرین رونویسی را انجام بدهم.
دیدن رقص خودکار میان انگشتانم وقتی ردی بر روی کاغذ میگذاشت،حالم را خوب میکرد؛
درست از همان زمانی که همکلاسی ها از مشق فراری بودند و من با سر میرفتم سراغش.
"صدسال تنهایی" را بستم.
دلم کتابی دیگری میخواست برای رونویسی.
همان کتابی که با ذره ذره اش عشق کرده بودم.
دلم میخواست آن را بنویسم.
همان کتابی که رویای مرا به تصویر کشیده بود.
همان کتابی که یک سال است در دستم امانت مانده .
و اگر بگویم در این یک سال هر روز به او نگاه کرده ام؛شاید دروغ نباشد.

خانواده

  • ۱۲۱

خوشحالی یعنی : همین که ذوق و شوق هر دومون برای خوندن کتابهای رده سنی 3 تا 7 سال یکیه .

 

هنوز برای دومی کاری نکردیم.

 

یعنی باید شروع کنیم از الان ؟

 

چهارشنبه وقت ملاقات مادر دختری یا شاید هم مادر و پسری مجدد باشه.

 

امروز روز خانواده است.

 

باید شکرکنم خدارو که البته هزار بار در هر ثانیه هم کمه برای داشتن همچین نعمت بزرگی.

 

خدایااااااااااااااا شکرت

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم