روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

ریشه های شر

  • ۲۲۳
 
تایمر موبایل روی 25 دقیقه تنظیم شد.
دفتر و خودکار و کتاب آماده بود،تا من تمرین رونویسی را انجام بدهم.
دیدن رقص خودکار میان انگشتانم وقتی ردی بر روی کاغذ میگذاشت،حالم را خوب میکرد؛
درست از همان زمانی که همکلاسی ها از مشق فراری بودند و من با سر میرفتم سراغش.
"صدسال تنهایی" را بستم.
دلم کتابی دیگری میخواست برای رونویسی.
همان کتابی که با ذره ذره اش عشق کرده بودم.
دلم میخواست آن را بنویسم.
همان کتابی که رویای مرا به تصویر کشیده بود.
همان کتابی که یک سال است در دستم امانت مانده .
و اگر بگویم در این یک سال هر روز به او نگاه کرده ام؛شاید دروغ نباشد.

وضعیت آخر

  • ۲۰۶

مشغول خوندن یکی از بهترین کتابهای عمرم هستم.

مثل کتابهای درسی بخش بخشش کردم و هر روز خودم رو مقید کردم به خوندن همون چند صفحه کم تا همه کلمه ها و جمله ها و توصیه هاش رو از بر بشم.

خیلی وقت بود که بهم چشمک میزد بیا و من رو بخون.

نمیدونم چرا به چشمک دلم دیر جواب دادم.

حالا همزمان هر دوتامون مشغول خوندنش هستیم اون هم با سرعت لاک پشتی که هیچ کلمه ایش رو جا نگذاریم.

یه کتاب روانشناسی قشنگ و دقیق و سلیس " وضعیت آخر؛من خوب هستم ،شما خوب هستید"

نوشته تامس ای هریس.

رسیدم به فصل 7 و این جمله ناب :

وقت متاعی است که ما از هر چیزی بیشتر می خواهیم،اما افسوس که از هر چیز بدتر هدرش می دهیم.

"ویلیام پن"

چقدر هر روز میگیم من اگه وقت داشتم ... و چقدر هر روز لحظه هامون رو راحت هدر میدیم ...

لازم به ذکر هست که وزش بوی ناخوشایند از کانال کولر به درون اتاق همچنان ادامه دارد.شبیه بوی سیر سوخته است ...

 

آفرینش جهان

  • ۲۲۹

... آب ساکن را به طرف آب متحرک راند تا قسمت های بلای آن بالا آمد و از مجموع آن کفی بیرون افکنده شد.

پس پروردگار آن کف را در هوایی آزاد و جوی وسیع بالا برد.

آنگاه از آن کف ، آسمان هفتگانه را بدون هیچ عیب و نقصی بیافرید و در زیر آن آسمان ها موجی خلق کرد که ریزش نکند و بر بالای آن سقفی محفوظ و طاقی بلند و بی ستون قرار داد که آسمان ها را به ستاره های درخشان و تابان آراسته کرد و خورشید نورافشان و ماه پرتو افکن را در آن روان ساخت، در حالی که هر یک از آن ستاره ها و خورشید و ماه را در چرخ گردان دور زننده و در جنبش در آورد.

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم