خدا با منه

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

شب انگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم

  • ۸۳
خدای من ای جان جانان ، از کارت دست نکش تا شکلی را که تو میخواهی به خود بگیرم...
با هر روشی که می پسندی ادامه بده...
هر مدت که لازم است ادامه بده...
اما هرگز مرا به میان فولادهای بی فایده پرتاب نکن!
 
"تو تویی؛گردآور:امیررضا آرمیون"

نور باران به تو می گوید که در دل سنگ تسلیم نشو

  • ۷۸

دل سنگ

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست.

 

نور

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور ، روی شانه آن هاست.

 

تسلیم نشو

به جای نگریستن به صدها دلیلی که برای رها کردن دارید ، به هزاران دلیلی که برای تسلیم نشدن دارید نگاه کنید.

 

باران

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکی است.

 

 

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم