خانم نویسنده ای که من باشم...

پیاده روی در مسیر توسعه فردی

آیه 14 و 15 یس

  • ۳۳۲
به نام خداوند بخشنده مهربان
آیه 14.
آنگاه گه دو نفر از پیامبران خود را به سوی آنان فرستادیم؛پس تکذیبشان کردند .سپس با شخص سومی آن دو را پشتیبانی کردیم ، پس گفتند:همانا از طرف خدا به سوی شما فرستاده شده ایم.
آیه 15.
کفار گفتند: شما جز بشری مثل ما نیستید و خدای رحمان چیزی بر شما نازل نکرده است،شما در این ادعا جز دروغ نمی گویید.
***
دو نفر از پیامبران خدا (یا به روایتی دیگر از حواریون ) برای هدایت مردم به روستای انطاکیه رفتند.
اما اهالی، آن دو نفر را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
خداوند نفر سومی را مامور هدایت مردمان آن روستا قرار داد.
نفر سوم هم برای نجات دوستانش از مهلکه ای که گیر افتاده بودند و هم برای هدایت به سمت انطاکیه راهی شد.
راستش دارم فکر میکنم یعنی اون دو نفر چه چیزی ممکنه گفته باشند که مردم روستا باهاشون اینجوری رفتار کردند.
قطعا خدا جز خوبی و نیکی چیز دیگه ای از انسانهای روی زمین نخواسته.
اصلا به فرض محال از سمت خدا هم نباشند؛کسی که حرف خوب میزنه، کسی که از نیکی میگه ، از خوبی میگه .باید چشم بسته قبولش کرد.نه اینکه تیشه به ریشه اش زد.
دنیا قشنگ خواهد شد بدون شک اگر فقط از خودمون شروع کنیم برای قشنگ شدن و بهتر شدن .
 

بید و بلوط

  • ۳۴۰

 

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند در سوره مبارکه روم آیه  60 میفرماید :

 

پس صبر پیشه کن که همانا وعده خداوند حق است،و کسانی که به راه حق یقین ندارند تو را به سبک سری وادار نکنند.

 

 

در مسیر زندگی همانند درخت بید عمل کنیم خم شویم اما چون بلوط مقاومت باشیم. انعطاف در عین اقتدار ؛ آنگونه است که ناملایمات روزگار نمیتواند گزندی به ما برسد.

 

 

خدا

  • ۳۴۵

ناراحتید ؟

احساس دلتنگی می کنید ؟

 من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم؛ با من حرف بزنید ...

دوستدار شما " خدا"

 

***

و خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 25 می فرماید :

 

"و پروردگارت را از روی خوف و تضرع، آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش."

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم