باران برای عشق می بارد

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

جوشن کبیر-1

  • ۳۷
جوشن کبیر را خواندم؛تا شماره 13 عربی خواندم .
اما دیگر دلم نخواست عربی بخوانم.
فارسی اش را خواندم؛لذت بردم.
هرزچند گاهی مکث میکردم و فکر میکردم به جمله ای که خوانده بودم.
دیرتر تمام شد.
دو برابر بیشتر وقت گرفت از زمانی که عربی خوانی میکردم.
اما دلنشین تر بود برای منی که عربی نمی دانستم و فارسی زبان بودم.
انقدر دلچسب بود که حالا میخواهم هر روز آیه ای را به اشتراک بگذارم.
فارسی اش را.
تا صد روز هر روز یک آیه.
در آن اندیشه کنم و رازش را در یابم.
*به نام خداوند پاک و دلیر ؛خداوند دریا خدای امیر*
خداوندا به راستی من درخواست می کنم از تو بحق نامت ؛
ای خداوند ای بخشاینده،ای مهربان ای بخشنده،ای ماندگار ای بزرگ، ای دیرینه ای دانا،ای بردبار ،ای دانشمند،پاک و منزهی تو ای آنکه معبودی جز تو نیست.
فریاد رس
فریاد رس
رها ساز ما را از آتش ای پروردگار

درود بر رسول خدا (ص) - صحیفه سجادیه

  • ۳۱

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوندا ! بر محمد که امین وحی تو ، و  برترین بندگان توست ، درود فرست که پیشوای رحمت و قافله سالار خیر ونیکی و کلید برکت و خجستگی است.

همچنان که جان خویش را در انجام دادن فرمان تو به سختی و مشقت واداشت .

در این راه ، تن خود را آماج بلا و مصیبت گردانید و در فراخواندن مردم به آیین تو با تبار خویش در افتاد.

و وابسته ترین نزدیکان خود را به سبب انکارشان دور گردانید و دورترین مردم را به پاس اجابت دعوت توحید ، به خود نزدیک ساخت .

و به خاطر تو دورترین مردم را به دوستی و محبت برگزید و با نزدیک ترین آنان دشمنی ورزید.

 

***

 

"کار همه پیامبرها سخت بوده.اما فکر کن اگه آخری باشی ؟! و بعد تو حجت تمام بشه."

حضرت محمد (ص)  برگزیده خدا شد در میون افردای که شهره بودن به جاهلیت .

سخت بود ، حتی تصورش هم برای من سخته.

 

 

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم