روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

جوشن کبیر-8

  • ۲۳۹

جوشن کبیر-8

خداوندا تو را امروز اینگونه میخوانم :

ای صاحب سپاس و ستایش

ای صاحب فخر و زیبایی

ای صاحب بزرگواری و والایی

ای صاحب پیمان و وفا

ای صاحب گذشت و رضا

ای صاحب بخشش و عطاء

ای صاحب دادرسی و داوری

ای صاحب عزت و بقا

ای صاحب کرم و بخشش

ای صاحب عطاها و نعمتها

...تو را دوست میدارم ...

جوشن کبیر-7

  • ۲۴۰
خدایا دوستت دارم بمان با من ...
ای درگذرنده‏ از خطاها
ای برطرف کننده بلاها
ای اوج امیدواریها
ای بسیاردهنده عطاها
ای بخشنده هدایا
ای روزی‏رسان آفریده‏ ها
ای برآورنده آرزوها
ای شنوای گلایه‏ ها
ای برانگیزنده بندگان
ای بندگشای دربندان

جوشن کبیر-6

  • ۲۴۵

به نام کسی که تو را آفرید  سر آغاز عشق است و نور و امید

 

ای آنکه همه در برابر عظمتش فروتن

ای آنکه همه در برابر قدرتش تسلیم

ای آنکه همه در برابر عزتش خوار

ای آنکه همه در برابر هیبتش هراسان

ای آنکه همه از ترسش فرمانبردار

ای آنکه کوهها از بیمش شکافته

ای آنکه آسمان ها به امرش برپا

ای آنکه زمینها به اجازه اش بر جا

ای آنکه رعد به ستایشش تسبیحگو است

ای آنکه بر اهل مملکتش ستم نمیکند

 

تو را می خوانم ای خدای من ...

جوشن کبیر -5

  • ۲۳۵

جوشن کبیر-5

به نام خدایی که در این نزدیکی هاست

خدایا !

از تو خواستارم به نامت ای پر مهر

ای بخشایشگر

ای جزا دهنده

ای روشنی خرد

ای فرمانروا

ای خشنودی

ای آمرزش

ای پاک

ای پشتوانه

ای صاحب نعمت و بیان

جوشن کبیر-4

  • ۲۵۴

  به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

ای آنکه شکو و زیبایی تنها از آن اوست

ای آنکه توانایی و برازندگی تنها از آن اوست

ای آنگه فرمانروایی و شوکت تنها از آن اوست

ای آنکه اوست بزرگ و برتر

ای پدید آورنده ابرهای پرباران

ای آنکه نیرومند و پرتوان است

ای آنکه حسابرسی چالاک است

ای آنکه کیفرش سخت و شدید است

ای آنکه پاداش نیک تنها نزد اوست

ای آنکه اصل کتاب هستی پیش روی اوست

جوشن کبیر-2

  • ۲۵۲

به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم

 

ای سرور سروران

 

ای پاسخ دهنده درخواستها

 

ای بالا برنده مقام و مرتبه ها

 

ای صاحب نیکی ها

 

ای آمرزنده گناهان

 

ای بخشنده حاجتها

 

ای پذیرنده بازگشتها

 

ای شنونده صداها

 

ای دانای پنهانیها

 

ای برگرداننده گرفتاریها

 

 

جوشن کبیر-1

  • ۲۳۰
جوشن کبیر را خواندم؛تا شماره 13 عربی خواندم .
اما دیگر دلم نخواست عربی بخوانم.
فارسی اش را خواندم؛لذت بردم.
هرزچند گاهی مکث میکردم و فکر میکردم به جمله ای که خوانده بودم.
دیرتر تمام شد.
دو برابر بیشتر وقت گرفت از زمانی که عربی خوانی میکردم.
اما دلنشین تر بود برای منی که عربی نمی دانستم و فارسی زبان بودم.
انقدر دلچسب بود که حالا میخواهم هر روز آیه ای را به اشتراک بگذارم.
فارسی اش را.
تا صد روز هر روز یک آیه.
در آن اندیشه کنم و رازش را در یابم.
*به نام خداوند پاک و دلیر ؛خداوند دریا خدای امیر*
خداوندا به راستی من درخواست می کنم از تو بحق نامت ؛
ای خداوند ای بخشاینده،ای مهربان ای بخشنده،ای ماندگار ای بزرگ، ای دیرینه ای دانا،ای بردبار ،ای دانشمند،پاک و منزهی تو ای آنکه معبودی جز تو نیست.
فریاد رس
فریاد رس
رها ساز ما را از آتش ای پروردگار

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم