خدا با منه

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

غول بزرگ

  • ۷۳

اسفند 99 گره خورد به سخت ترین و شیرین ترین اتفاق زندگیم.

روزهایی که مثه یه مجسمه گوشه ای می نشستم تا خبری که حالم رو خوب کنه به گوشم برسه.

طول عمر این تجربه ده روز بود  و اما

بهار اومدنیه

  • ۶۶
یه جمله خوندم که نمیشد از خیر انتشارش گذشت :
" میتوان همه گل ها را چید .
اما نمیتوان جلوی آمدن بهار را گرفت "
شاید الان همه چی در هم و برهم باشه.اما بهار اومدنیه.
این قانون طبیعته.
قانون کائنات.
اصلا نه قانون خود خداست و نمیشه ازش سرپیچی کرد و دورش زد.

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم