خانم نویسنده ای که من باشم...

پیاده روی در مسیر توسعه فردی

غم‌نامه

  • ۶۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

گور بابای این کون لق ها

  • ۵۰

کلی حرف داشتم برای گفتن، همه را نوشتم اما از انتشار خود داری میکنم.

 فقط اینکه " گور بابای خانواده زنگ آبادی و جد و آبادش و اطرافیانش"

"... همه مسئولین ریز و درشت مملکت"

من راه خودم را میروم

چرا که زندگی باید کرد

حتی در شهری که نفس کشیدن جرم است ...

 

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم