خانم نویسنده ای که من باشم...

پیاده روی در مسیر توسعه فردی

سوره ناس

  • ۱۷۹

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

بگو پناه می برم به پروردگار مردم

پادشاه مردم

معبود مردم

از شر وسوسه گر نهانی

آن کس که در سینه های مردم وسوسه میکند.

چه از جن و چه از انسان

عشق بازی با آیات

 

سلام مهربان ترینم

 

تو را هر لحظه شکر گزارم، برای داشته هایم وصد البته برای نداشته هایم.

قبلتر از اینها درک نمیکردم که

و معجزه قرآن

  • ۳۲۳

 

یک آیه را بگذار جلو چشمانت و ببین که چه به تو می گوید؟

آنوقت تو هم به وادیان عاشقان آیات الهی پا می گذاری.

 

باید از ایده هایمان می گفتیم.

سفری به قلب قرآن

  • ۲۹۹

سوره "یس"

 

به نام خداوند مهرگستر مهرآفرین

 

 

عشق بازی با آیات 1 تا 10

 

 

دلم میخواهد راز "یس" را بفهمم.

راز این دو حرفی که کنار هم نوشته میشوند و یاسین خوانده میشود.

مگر نه اینکه رمزها برای رمزگشایی هستند و ما اشرف مخلوقات.

راز خلقت

  • ۲۵۷

به نام خداوند بخشنده مهربان

و آنگاه بر آدمیان نعمت ارزانی شد که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان چون می دانستند که موجودی که در زمین زندگی میکند،روی به تبهکاری می آورد؛گفتند : آیا در زمین کسانی را می گماری که در آن فساد می کنند و خون ها می ریزند،در حالیکه ما همراه با ستایش تو ،تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم؟

گفت: من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید.

 

"به زبان سپیده ":

 

نعمت زندگی انسانی،خبری که خداوند به فرشتگان آسمان داد.

گفتند:چرا ؟

آیه 14 و 15 یس

  • ۲۶۳
به نام خداوند بخشنده مهربان
آیه 14.
آنگاه گه دو نفر از پیامبران خود را به سوی آنان فرستادیم؛پس تکذیبشان کردند .سپس با شخص سومی آن دو را پشتیبانی کردیم ، پس گفتند:همانا از طرف خدا به سوی شما فرستاده شده ایم.
آیه 15.
کفار گفتند: شما جز بشری مثل ما نیستید و خدای رحمان چیزی بر شما نازل نکرده است،شما در این ادعا جز دروغ نمی گویید.
***
دو نفر از پیامبران خدا (یا به روایتی دیگر از حواریون ) برای هدایت مردم به روستای انطاکیه رفتند.
اما اهالی، آن دو نفر را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
خداوند نفر سومی را مامور هدایت مردمان آن روستا قرار داد.
نفر سوم هم برای نجات دوستانش از مهلکه ای که گیر افتاده بودند و هم برای هدایت به سمت انطاکیه راهی شد.
راستش دارم فکر میکنم یعنی اون دو نفر چه چیزی ممکنه گفته باشند که مردم روستا باهاشون اینجوری رفتار کردند.
قطعا خدا جز خوبی و نیکی چیز دیگه ای از انسانهای روی زمین نخواسته.
اصلا به فرض محال از سمت خدا هم نباشند؛کسی که حرف خوب میزنه، کسی که از نیکی میگه ، از خوبی میگه .باید چشم بسته قبولش کرد.نه اینکه تیشه به ریشه اش زد.
دنیا قشنگ خواهد شد بدون شک اگر فقط از خودمون شروع کنیم برای قشنگ شدن و بهتر شدن .
 

بید و بلوط

  • ۲۷۷

 

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند در سوره مبارکه روم آیه  60 میفرماید :

 

پس صبر پیشه کن که همانا وعده خداوند حق است،و کسانی که به راه حق یقین ندارند تو را به سبک سری وادار نکنند.

 

 

در مسیر زندگی همانند درخت بید عمل کنیم خم شویم اما چون بلوط مقاومت باشیم. انعطاف در عین اقتدار ؛ آنگونه است که ناملایمات روزگار نمیتواند گزندی به ما برسد.

 

 

آیه 12 و 13 سوره یس

  • ۲۷۱

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

آیه 12

 

بی تردید ما مردگان را زنده میکنیم و آنچه را پیش فرستاده اند از ( خوبی ها و بدی های ) برجا مانده از ایشان را ثبت می کنیم و همه چیز را در کتابی روشن ( که اصل همه کتابهاست و آن لوح محفوظ است ) بر شمرده ایم.

 

 

"دادگاه الهی پیش روی همه روشن است .

همه مردگان زنده خواهند شد.

تک تک اعمال آنها ثبت می شود و آثار به جای مانده از اعمال آنها نیز هم. چه خوب که کار خوب از خودمون به جا بذاریم و پیامدهاش رو حتی پس از مرگ به نفع خودمون ببینیم.

چی بهتر از خوب بودن؟

از مهربونی کردن ؟

از هوای همدیگه رو داشتن ؟"

 

 

آیه 13

 

برای آنان که باتو برخورد خصمانه دارند اهل آن شهر را مثل بزن ؛ هنگامی که پیامبران به آنجا آمدند.

 

"شروع داستانی واقعی ، داستان پیامبرانی که به سمت مردم رفتند تا آنها را هدایت کنند.

داستان انسانهایی که به پیامبری برگزیده شدند و برای انجام رسالتی که به گردنشان بود از جان و دل مایه گذاشتند."

 

ادامه دارد ...

خدا

  • ۲۸۲

ناراحتید ؟

احساس دلتنگی می کنید ؟

 من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم؛ با من حرف بزنید ...

دوستدار شما " خدا"

 

***

و خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 25 می فرماید :

 

"و پروردگارت را از روی خوف و تضرع، آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش."

امروز عشق را انتخاب می کنم

  • ۲۵۱

شکر خدایم را که قانون جهان هستی را در یافته ام و همیشه لحظه هایم با شادی  و عطر حضور خدا پر شده است.

امروز عشق را انتخاب می کنم.

عشقی که هر لحظه شادی و نشاط به من می بخشد.

من خود را تایید میکنم و وجدانم آسوده است.

امروز را ثانیه به ثانیه با لذتی معنوی سپری میکنم؛ در هر کاری و در هر حالی... حتی نفس کشیدن را ...خدایا شکرت

زندگی با قرآن

  • ۲۶۱
و نیکی با بدی یکسان نیست.بدی دیگران را با شیوه بهتری که نیکی است دفع کن.
که در این هنگام آن کس که میان تو و او دشمنی است همچون دوست گرم میشود و عداوتش نسبت به تو تمام می شود.
"فصلت آیه 34 "
**
زندگی یک انعکاس است .
هر آنچه می فرستید باز میگردد.
هر آنچه که میدهید ، میگیرید .
یادتان باشد زندگی یک انعکاس است .
همیشه به سمت شما باز میگردد .
"پس همیشه خوب باشیم."

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم