روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

واژه نامه تخصصی بازار سرمایه

  • ۲۳۲

روزی که تصمیم گرفتم وارد بازار سرمایه بشوم؛مورد هجوم انواع و اقسام کلمه ها و اصطلاحاتی قرار گرفتم که هیچی از آن ها  نمی دانستم.

آن روزها گذشت و من به مرور توانستم همه آن ابهاماتی که برایم حکم غول داشتند را شکست بدهم .

اینجا ساده می نویسم برای کسانی که میخواهند راحت تر از هرچیزی این اصطلاحات را یاد بگیرند.نه خبری از زیاده گویی هست که گیج کننده شود و نه خبری از مبهم گویی.

برای کسانی مینویسم که شاید آنها  هم مثل من میخواهند وارد بازار شوند و هرچه میگردند نمیتوانند یک تعریف ساده قابل فهم برای کلمه ای که مفهومش را نمیدانند ،پیدا کنند.

شاید عده ای بیایند و بگویند با یک دست که چند تا هندوانه بر نمیدارند اما این شعل من است،شغلی که از آن به طور مستقل دارای درآمد هستم ؛ در کنار علاقه ام به نوشتن و موسیقی .

امیدوارم که برایتان مفید باشد و گره ای از کارتان بگشایدو عمل به این سخن امام صادق (ع) باشد که زکات علم یاد دادن است. این واژه نامه به مرور تکمیل خواهد گردید.

سپاس از همراهی شما.

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم