خانم نویسنده ای که من باشم...

پیاده روی در مسیر توسعه فردی

ناامیدی ؛جنگی زیبا

  • ۳۵۸

گاهی باید نا امید شد.

نا امید کامل ؛ از اینکه خدا خواسته ات را اجابت کند.

نا امید شد و راضی شد به زندگی بدون عملی شدن آن خواسته.

نا امید شد و با شوق به ادامه زندگی بی آن خواسته پرداخت.

نا امید شد و مومن تر شد به ذات مقدس الهی.

من در زمره کسانی هستم که در کارنامه شان بارها و بارها ناامیدی دیده شده است.

برای من ، ناامیدی جنگی زیباست.

ابتدای امر تو با شور و شوق فراوان خواسته ات را از خدا طلب میکنی.

همه تلاشت را میکنی.

همه راه ها را میروی.

اما نمیشود که نمیشود.

کم کم دعوایت با خالق شروع میشود و نا امیدی سرک میکشد به زندگی ات و میگویی:

 "اصلا من نخواستم، مگر تا قبل اینکه نبود ،زندگی نمیکرده ام."

درست در همین نقطه ، همانی میشود که میخواستی؛خواسته ات را میگویم.

خواسته ات اجابت میشود،بی هیچ تلاش وزحمت و البته صبری مجدد ؛در یک چشم بر هم زدن.

حال، من یک آرزوی برآورده شده دارم ازجنس همانی که تعریفش را کردم و البته 84 روز مانده است تا ملاقاتمان.

برای آماده شدن به جهت استقبال از آرزوی برآورده شده ام ،روزهایم را از برنامه های تو در تو و پیچیده خالی کرده ام.

چند روزی میشود که برای انجام کارهای شخصی دیگر از شماره 1 تا 10 لیست نمی نویسم.

راستش لیست کارهایم از 10 به 2 برای این 12 هفته تا ملاقات ، تقلیل پیدا کرده است.

حتی برای انجام این دو کار هم این را گفته ام که اگر در روز شد که شد؛نشد هم که نشد دیگر و بی هیچ تفکر ایده آل گرانه ای در حال انجامشان هستم.

قرارم با خودم این است که : آرام باشم.

بارها پیش آمده است که بزنم زیر قرارهایم با خودم.

اما اینبار یک توفیق اجباری رویش را به سمتم کرده است تا به قرارم به خودم اهمیت دهم و آن را عملی سازم.

قرار من در این سه ماه با خودم اینست که آهستگی را وارد زندگی ام کنم، البته که به لطف ورود کرونا کمی به خودم آمدم و از سرعت زندگی ام کاستم.

اما این سه ماه میخواهم شاهکار خودم را خلق کنم از آهستگی وآرامش .

حال که فرصتش پیش آمده چه بهتر که آن را دریابم به بهترین شکل خودم.

پس بسم الله..

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم